سرمایه گذارها امکان مشاهده کلیه پروژه های وب سایت را دارا می باشند. این نوع حساب کاربری به دو صورت سالیانه و یا مادام العمر قابل ثبت است. عضویت سرمایه گذاران همراه با پرداخت هزینه دوره (سالیانه و یا مادام العمر) می باشد. رعایت کلیه قوانین و مقررات وب سایت نیز برای تمامی سرمایه گذاران محترم الزامی است.

شتابدهنده ها امکان مشاهده کلیه پروژه های وب سایت را دارا می باشند. این نوع حساب کاربری به دو صورت سالیانه و یا مادام العمر قابل ثبت است. عضویت شتابدهنده ها همراه با پرداخت هزینه دوره (سالیانه و یا مادام العمر) می باشد. رعایت کلیه قوانین و مقررات وب سایت نیز برای تمامی شتابدهنده های محترم الزامی است.

کارگزار یا نماینده سرمایه گذاران امکان مشاهده کلیه پروژه های وب سایت را دارا می باشد. این نوع حساب کاربری به دو صورت سالیانه و یا مادام العمر قابل ثبت است. عضویت کارگزاران همراه با پرداخت هزینه دوره (سالیانه و یا مادام العمر) می باشد. رعایت کلیه قوانین و مقررات وب سایت نیز برای تمامی کارگزاران محترم الزامی است.


پیش از ثبت پروژه باید موارد زیر را آماده کرده باشید. لذا بهتر است تمامی موارد را به دقت مشاهده کنید تا در زمان ثبت نام اطلاعات شما در دسترس باشد. به جهت سهولت ثبت پروژه، موارد مورد نیاز جهت این کار بسیار محدود می‌باشد و به سادگی قادر به ثبت پروژه می‌باشید. همچنین امکان ویرایش اطلاعات به صورت نامحدود برای شما امکان‌پذیر است تا بتوانید همواره پروژه خود را به روز کنید.

پروژه های برنزی

حامیان پایگاه

ارتباط با مدیران پایگاه

به منظور ارتباط نزدیک تر با مدیران پایگاه اطلاعات سرمایه گذاری ایران می توانید به بخش تماس با ما مراجعه کرده و با ما در ارتباط باشید.

سرمایه گذاری در پروژه های تایید شده

ابتدا با مشاهده فهرست ایده ها و پروژه‌های تعریف شده در پایگاه و یا با جستجوی آنها، پروژه مورد نظر خود را بیابید. سپس بامراجعه به بخش ورود سرمایه گذاران و دریافت اطلاعات تماس با صاحبان پروژه سرمایه گذاری خود را آغاز کنید.

ثبت ایده جدید و پروژه سرمایه گذاری

ابتدا با مشاهده فهرست ایده ها و پروژه‌های تعریف شده در پایگاه و یا با جستجوی آنها، از غیر تکراری بودن پروژه پیشنهادی اطمینان حاصل کنید. سپس برای ارسال پروژه خود به بخش ثبت پروژه جدید مراجعه کرده و پروژه خود را به ثبت برسانید.